Tuesday, November 25, 2014

നീ ഓർമ്മകളിൽ
മുങ്ങാം കുഴി
ഇടുമ്പോൾ
ഞാൻ
കരക്കിരുന്നെണ്ണുന്ന
കുട്ടിയാകുന്നു..

ഒന്ന്
രണ്ട്
മൂന്ന്...........

1 comment:

ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കൂട്ടുകാരിക്കയച്ച കത്ത് ഇന്നലെ തിരിച്ചു വന്നു, അവനും മരിച്ചുപോയെന്ന്  പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ്മാനത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു വിട്ടു ...